Bar Online rezervácia

Zaujímavosti

24. október 2021

Boli sme súčasťou konferencie Americkej obchodnej komory

od redakcie INLY

Konferencia sa venovala Digitalizácii a inováciám v zdravotnej starostlivosti. V paneli Digitalizácia, inovácie a duševné zdravie diskutovala spolu s ďalšími hosťami aj naša zakladateľka a riaditeľka Zuzana Šimeková.

viac ›