Bar Online rezervácia

Cenník

Služby Dĺžka trvania Frekvencia Cena (EUR)
       
Individuálne konzultácie      
Samostatne 90 min Podľa dohody 95
Samostatne 50 min Podľa dohody 75
na 3 mesiace po 50 min 1 krát týždenne 750
na 6 mesiacov * po 50 min 1 krát týždenne 1500
na 1 rok * po 50 min 1 krát týždenne 3000
       
Koučing      
S Petrou Laktišovou 75 min Podľa dohody 135
S Marina Pano 60 min Podľa dohody 190
S Kristínou Geherovou 60 min Podľa dohody 75
Pre matky (skupina) 90 min   35
       
Párové / rodinné konzultácie      
Samostatne 60 min Podľa dohody 95
       
Podporné skupiny      
Samostatne 120 min   35
na 3 mesiace po 120 min 1 krát týždenne 350
na 6 mesiacov * po 120 min 1 krát týždenne 700
na 1 rok * po 120 min 1 krát týždenne 1350
       
Relaxačné techniky (autogénny tréning)      
Samostatne 30 min Podľa dohody 35
Program 8 sedení po 30 min Podľa dohody 200
Skupinová relaxácia 60 min Podľa dohody 15
       
Podujatia      
Samostatne do 2 hodín   15

* voľný vstup na podujatia pre klienta a jednu osobu počas trvania programu