Bar Online rezervácia

Prečo vzniklo INLY?

Prečo vzniklo INLY?

Pôsobila som ako advokátka, partnerka v renomovanej advokátskej kancelárii. Roky som pracovala na Slovensku aj v zahraničí a v určitom bode som pochopila, že sa strácam, že tých tlakov, ktoré si kladiem na seba ja či okolie, v ktorom som sa pohybovala, je priveľa, resp. že ich jednoducho neviem sama spracovať.

Hľadala som pomoc, doslova chodila od buka k buku, až kým som našla pomocnú ruku - psychológovia, ktorí pracovali formou individuálnych aj skupinových sedení mi pomohli pochopiť, že som si v duši nahromadila priveľa „nezdravých nánosov“, ktoré som jednoducho len potláčala a dusila príliš dlho. Začal sa môj proces duševnej aj fyzickej očisty a znovuobjavovania seba, ako keď šúpete cibuľu a vrstvu po vrstve začínate chápať, čo sa s vami dialo a kde ste sa v tom stratili.

Nesmierne mi táto skúsenosť pomohla a hoci je to nekončiaci proces práce na sebe a so sebou, chcela som mojou skúsenosťou pomôcť iným, podeliť sa o ňu. Napriek upozorneniam o tom, aké to bude ťažké, som sa rozhodla založiť centrum pomoci ľuďom v podobných situáciách, v akej som bola ja. Vedela som, že jedna liečba zo mňa odborníka neurobí, a tak som sa spojila s tímom nadšených ľudí a odborníkov v odboroch, ktoré INLY potrebuje a spoločne pracujeme na jeho vzniku.

Bez nášho skvelého INLY tímu, jeho spolupracovníkov a podporovateľov by INLY nevzniklo. Zároveň sa mi veľmi veľa ľudí prihováralo už v čase príprav s tým, že sami majú podobné problémy, že nevedia, kam ísť a veľmi nás v našich snahách podporujú. Verím v silu ľudí, ich príbehov a vzájomnej pomoci a rovnako verím, že s pokorou, poctivosťou a naším nasadením to dáme a budeme vedieť pomôcť aj ďalším ľuďom. Duševné zdravie sa predsa týka každého z nás.