Bar Online rezervácia

Náš tím

INLY je občianske združenie, ktoré sa venuje prevencii, vzdelávaniu a podpore v oblasti duševného zdravia, osobnostného rozvoja a zvýšenia kvality života pre ľudí v dospelom veku.

INLY tvorí tím interných aj externých odborníkov z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej práce, tretieho sektora, komunikácie, biznisu, športu a umenia. Spájame ľudí, ktorí inšpirujú, podporujú, pomáhajú a vedia prispieť k diskusii o duševnom zdraví.

Sme vďační nášmu silnému tímu a rovnako našim podporovateľom za ich nadšenie a spoluprácu.

 

Ambasádor

Inly vytvorili

Za podporu ďakujeme

Za priestory, podporu a spoluprácu ďakujeme WOOD & Company Real Estate

Za podporu, inšpiráciu v prístupe k starostlivosti o zdravie a spoluprácu ďakujeme: Ing. Eduard Maták