Bar Online rezervácia

Kto sme

INLY je občianske združenie, ktoré sa venuje prevencii a vzdelávaniu v oblasti duševného zdravia, osobnostného rozvoja a zvýšenia kvality života pre ľudí v dospelom veku. Cieľom INLY je vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde sa spája podpora, informácie a inšpirácia pre tých, ktorí prechádzajú záťažovými situáciami, chcú upevniť pocit pokoja, vyrovnanosti v sebe a svoj zdravý prístup udržiavať prípadne sa o duševnom zdraví a možnostiach skvalitnenia života viac dozvedieť. S využitím vzájomnej pomoci a vytváraním tímovej atmosféry, sa chceme pričiniť o vytvorenie menej stigmatizujúcej komunity, v ktorej sa ľudia nebudú báť počúvať a hovoriť o duševnom zdraví.

Náš tím

INLY tvorí tím interných aj externých odborníkov, spolupracovníkov a konzultantov z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej práce, tretieho sektora, komunikácie, biznisu, športu a umenia. Spájame ľudí, ktorí inšpirujú, podporujú, pomáhajú a vedia prispieť k diskusii o duševnom zdraví a kvalitnejšom živote svojou odbornosťou, skúsenosťami a prístupom. Sme vďační nášmu silnému tímu za ich nadšenie a spoluprácu.

Ambasádor

Inly vytvorili

Za podporu ďakujeme

Za priestory, podporu a spoluprácu ďakujeme WOOD & Company Real Estate