Bar Online rezervácia

Katarína Šantová

Katarína Šantová

Facilitátor

Ing. Katarína Šantová je skúsená personalistka a manažérka, ktorá dlhodobo pracovala na oddelení ľudských zdrojov, kde sa okrem personálnej agendy zameriavala na školenia a rozvoj radových zamestnancov, ako aj stredného a vrcholového manažmentu. V zahraničí získala viaceré certifikáty zamerané na zlepšenie manažérskych zručností, ktoré následne školila v rámci svojho segmentu. V súčasnosti prechádza intenzívnym koučovacím výcvikom, ktorým si chce rozšíriť pôsobenie pre pomoc a podporu ľudí, ktorí ju potrebujú a hľadajú.

Svoj voľný čas rada trávi aktívnym vzdelávaním sa v nových oblastiach, v ktorých vidí zmysel pri pomoci druhým ľuďom. Svoje pôsobenie v INLY vidí ako príležitosť pomôcť sprevádzať ľudí pri hľadaní ich vlastnej cesty k pochopeniu seba a svojich možností pri osobnostnom raste.