Bar Online rezervácia

Michaela Lehotská

Michaela Lehotská

Komunikácia

Mgr. Michaela Lehotská pomáha občianskemu združeniu INLY s externou komunikáciou. Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Popri štúdiu sa venovala najmä redakčnej činnosti a fotografii, ktorej sa venuje dodnes. Umenie tvorí dôležitú časť jej života – vyštudovala aj tanec a výtvarníctvo. Aktuálne pracuje ako koordinátorka komunikácie pre významný medzinárodný retailový reťazec na Slovensku. Súčasťou jej práce je aj podpora spoločensky zodpovedných projektov, pričom sa tejto oblasti venuje už od strednej školy. Participácia na projektoch v občianskom združení INLY jej ponúka nielen priestor na ďalší osobný aj odborný rast, ale aj možnosť edukácie spoločnosti o dôležitosti duševného zdravia, o ktorom sa hovorí stále málo.