Bar Online rezervácia

Soňa Algayerová

Soňa Algayerová

Psychologička, terapeutka

V roku 2017 ukončila vysokoškolské štúdium psychológie na Universität Wien vo Viedni. Aktuálne je zaradená do špecializačného štúdia klinickej psychológie na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. Svoju odbornú psychologickú a psychoterapeutickú prax zároveň vykonáva aj v ambulancii klinického psychológa. V individuálnej terapii s klientmi pracuje od roku 2015, kedy počas vysokej školy začala navštevovať dlhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA (na človeka zameraný psychoterapeutický prístup) v Českom inštitúte PCA v Brne. V súčasnosti pracuje ako psychologička a terapeutka pod supervíziou.