Bar

Michaela Lehotská

Michaela Lehotská

Komunikácia

Mgr. Michaela Lehotská pomáha občianskemu združeniu INLY s externou komunikáciou. Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Popri štúdiu sa venovala najmä redakčnej činnosti a fotografii, ktorej sa venuje dodnes. Umenie tvorí dôležitú časť jej života – vyštudovala aj tanec a výtvarníctvo. Aktuálne pracuje ako manažérka spoločenskej zodpovednosti a externých vzťahov pre významný medzinárodný retailový reťazec na Slovensku. Súčasťou jej práce je podpora komunikácie a spoločensky zodpovedných projektov, pričom sa tejto oblasti venuje už od strednej školy. Participácia na projektoch v občianskom združení INLY jej ponúka nielen priestor na ďalší osobný aj odborný rast, ale aj možnosť edukácie spoločnosti o dôležitosti duševného zdravia, o ktorom sa hovorí stále málo.