Bar Online rezervácia

Miloš Poštek

Miloš Poštek

Psychológ, terapeut

Študoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v roku 2005 ukončil štúdium jednoodborovej psychológie. Následne absolvoval dlhodobý výcvik v humanistickej psychoterapii v českom výcvikovom stredisku „Na osobu orientovanej psychoterapie“ v Brne. Pravidelne sa zúčastňuje odborných školení a kurzov zameraných na prácu s klientom, psychodiagnostiku a rôzne témy spojené s prácou psychológa a psychoterapeuta (dospelí a deti staršieho školského veku). Je zároveň členom Britskej asociácie pre poradenstvo a psychoterapiu (BACP). Vo svojej práci využíva psychologické poradenstvo založené na princípoch humanistickej psychológie, ktorá má za cieľ podporiť u klienta schopnosť opätovného nadobúdania zručností riešiť rôzne oblasti svojho života, zvládania vlastných životných problémov, medziľudských vzťahov a získať tak pocit spokojnosti so sebou, ako aj skvalitniť vzťahy.