Bar Online rezervácia

Natália Mutalová

Natália Mutalová

Psychologička

Mgr. Natália Mutalová ukončila štúdium jednoodborovej psychológie v roku 2010 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Má ukončenú špecializáciu v pracovnej a organizačnej psychológii a certifikované vzdelanie v projektívnych psychodiagnostických metódach (Rorschach, Luscher, Kresba stromu a postavy, Hand test). Vzdelanie si rozšírila aj v oblasti krízovej intervencie a relaxačných techník. Naďalej sa intenzívne vzdeláva s dôrazom na podporu psychoterapeutickej a psychodiagnostickej zručnosti. Svoje pracovné skúsenosti nadobudla najmä v oblasti psychodiagnostiky, ktorej sa aktívne venuje od roku 2011 aj na úrovni supervíznej činnosti. Zameriava sa predovšetkým na využitie projektívnych techník a rozhovoru s klientom s cieľom porozumenia dynamiky osobnosti a nevedomých procesov. Svoje pôsobenie uplatňuje aj v psychologickom poradenstve a terapii s hlavným teoretickým zameraním psychodynamická/hlbinná psychoterapia. S klientmi na úrovni psychologického poradenstva a terapeutického vedenia intenzívne pracuje od roku 2017.