Bar Online rezervácia

Stanislava Stachová

Stanislava Stachová

Komunikácia

Mgr. Stanislava Stachová vyštudovala stredoeurópske štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdií absolvovala niekoľko zahraničných pobytov a tiež stáží v rôznych štátnych a neziskových organizáciách. Aktuálne pracuje v medzinárodnej mimovládnej organizácii v oblasti podpory demokracie v regióne stredovýchodnej Európy. Svoj voľný čas rada využíva aktívne a pracuje na veciach, ktoré majú zmysel a pomáhajú dosahovať pozitívne zmeny v spoločnosti a v komunite, v ktorej žije. Okrem iného je jej téma duševného zdravia blízka, pretože je presvedčená, že je potrebné sa jej venovať a budovať o nej v spoločnosti povedomie, nakoľko je to stále tabuizovaná téma, a to napriek tomu, že sa dotýka každého z nás. Pripojenie sa do tímu občianskeho združenia INLY je pre ňu nielen možnosť, ako aktívne využívať voľný čas, ale aj príležitosť pomôcť zmysluplnému projektu.