Bar Online rezervácia

Zuzana Petrášová

Zuzana Petrášová

Psychologička

Mgr. Zuzana Petrášová študovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2011 pracuje na Neuropsychiatrickej klinike v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Ako klinický psychológ sa špecializuje na psychodiagnostiku, neuropsychológiu a psychoterapiu. Absolvovala dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii, má prax s individuálnou i skupinovou psychoterapiou. Profesne sa rozvíja účasťou na akreditovaných kurzoch zameraných na oblasť krízovej intervencie, psychoterapie, psychosomatiky a psychotraumatológie. Je registrovaná v Slovenskej komore psychológov a je členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.