Bar Online rezervácia

Zuzana Sidorová

Zuzana Sidorová

Terapeutka, zástupkyňa riaditeľky INLY

Mgr. Zuzana Sidorová študovala špecializáciu psychoterapia a resocializácie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Svoju odbornú prax začala v Psychiatrickej nemocnici Philipa Pinela v Pezinku. Aktuálne už niekoľko rokov pracuje v privátnej praxi so zameraním na psychoterapiu. Svoje odborné znalosti si prehĺbila absolvovaním početných kurzov a dlhodobých výcvikov: dlhodobý výcvik v PCA (Človekom centrovaný prístup) 2012, kurz Autogénny tréning I., vedenie Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., kurz Hypnóza, vedenie Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., kurzy Sen v psychoterapii, vedenie Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., dlhodobý výcvik v Psychodynamickej / hlbinnej psychoterapii. Zuzana je od roku 2010 členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Jej hlavným teoretickým psychoterapeutickým zameraním je hlbinná/psychodynamická psychoterapia, psychoterapeutická práca so snovými symbolmi, hypnóza a taktiež autogénny tréning.