Bar

Zuzana Šimeková

Zuzana Šimeková

Zakladateľka a riaditeľka INLY

JUDr Zuzana Šimeková PhD, LL.M je zakladateľkou a riaditeľkou občianskeho združenia INLY. Študovala právo doma aj v zahraničí a niekoľko rokov pôsobila ako advokátka v Londýne a v Paríži. Po návrate na Slovensko sa stala partnerkou v medzinárodnej advokátskej kancelárii, pričom súčasťou jej náplne boli aj mentoring, školenia a vzdelávanie. Popri advokácii sa venovala publikačnej činnosti (magazín Forbes) a tretiemu sektoru. Bola zaradená medzi 40 významných právničiek v jej kategórii v Európe aj medzi top 100 žien česko-slovenského právneho biznisu. Dlhodobo sa venuje spoločenským témam, oblasti sebarozvoja a duševného zdravia, čo ju priviedlo k myšlienke vytvorenia INLY. Má rada umenie, prírodu a aktívny relax. Je autorkou románu Krásni ľudia, ktorý vychádza vo vydavateľstve Lindeni začiatkom roka 2022.