Bar Online rezervácia

Autogénny tréning

Autogénny tréning je metóda relaxácie, ktorá zvyšuje odolnosť voči záťažovým situáciám, je vhodný aj pre zdravého človeka, ktorý chce byť odolnejší a viacej samým sebou.

Viac informácií

Zuzana Sidorová

Zuzana Sidorová

Zuzana už niekoľko rokov pracuje v privátnej praxi so zameraním na psychoterapiu. Jej hlavným teoretickým psychoterapeutickým zameraním je hlbinná/psychodynamická psychoterapia, psychoterapeutická práca so snovými symbolmi, hypnóza a taktiež autogénny tréning.