Bar

Koučing

Koučing sa sústreďuje predovšetkým na budúcnosť klienta, riešenie aktuálnych problémov a je orientovaný na sebarozvoj klienta s cieľom dosiahnuť posun.

Cieľom koučingu je dať klientovi možnosť naplniť svoj potenciál, vytvoriť seba podľa vlastných predstáv, nie len očakávaní okolia a poskytnúť nástroje, vedenie a podporu na tejto ceste. Koučing vie priniesť do života klienta jasnosť, nový nezaujatý pohľad a prispieva k udržateľným zmenám v živote.

Témy vyberá klient, ale môžu sa týkať sebarozvoja, pracovných či osobných dilem, časového manažmentu, komunikácie, manažovania vzťahov a konfliktov, otázok dôvery, delegovania na iných a podobne.

Individuálny koučing je možné kombinovať aj s inými programami či službami.

KOUČI

Marina Pano

Marina Pano

Marina sa sústreďuje na podporu klientov pri hľadaní ich cieľov, smerovania, odbúravania ich vlastných obmedzení, identifikácie silných stránok a pomáha im s prípravou konkrétneho plánu, aby mohli naplniť svoj potenciál a vízie. Jej prístup spája myseľ, telo, životný štýl a prevenciu. Spolupracuje aj s popredným hráčmi NHL, vrcholovými manažérmi a podnikateľmi v Kanade a USA.

Odporúčaný počet sedení
7 (je možné upraviť)

Dĺžka trvania jedného sedenia
60 minút

Lucia Šicková

Lucia Šicková

Lucia je koučka, podnikateľka, filantropka. Vo svojom prístupe využíva vedomosti z pozitívnej psychológie, hernej praxe. Posledný rok sa intenzívne venuje štúdiu vedomia. V práci s ľuďmi sa zameriava na tvorenie spoločného porozumenia mentálnych modelov, ktoré si tvoríme o svete

Odporúčaný počet sedení
podľa dohody

Dĺžka trvania jedného sedenia
30 alebo 60 minút

Martina Gallovičová

Martina Gallovičová

Martina pri koučovaní využíva tzv. solution focused prístup - prístup zameraný na riešenie. S partnerom v rozhovore pomáha nachádzať uvedomenia a zdroje, ktoré vie využiť pri tvorení svojho vlastného riešenia. Zameriava sa na rozvoj soft-skills, prácu so spätnou väzbou, individuálny koučing a trénovanie koučovacích zručností lídrov.

Odporúčaný počet sedení
podľa dohody

Dĺžka trvania jedného sedenia
60 minút