Bar Online rezervácia

Individuálne konzultácie s certifikovaným koučom

Koučing sa sústreďuje predovšetkým na budúcnosť klienta, riešenie aktuálnych problémov a je orientovaný na sebarozvoj klienta s cieľom dosiahnuť posun.

Cieľom koučingu je dať klientovi možnosť naplniť svoj potenciál, vytvoriť seba podľa vlastných predstáv a nielen očakávaní okolia a poskytnúť nástroje a vedenie či podporu na tejto ceste. Koučing vie priniesť do života klienta jasnosť, nový nezaujatý pohľad a prispieva k udržateľným zmenám v živote.

Témy vyberá klient, ale môžu sa týkať sebarozvoja, pracovných či osobných dilém, časového manažmentu, komunikácie, manažovania vzťahov a konfliktov, otázok dôvery a delegovania na iných a podobne.

Individuálny koučing je možné kombinovať aj s inými programami či službami.

Stiahnuť informácie

KOUČI

Marina Pano

Marina Pano

Marina sa sústreďuje na podporu klientov pri hľadaní ich cieľov, smerovania, odbúravania ich vlastných obmedzení, identifikácie silných stránok a pomáha im s prípravou konkrétneho plánu, aby mohli naplniť svoj potenciál a vízie. Jej prístup spája myseľ, telo, životný štýl a prevenciu. Spolupracuje aj s popredným hráčmi NHL, vrcholovými manažérmi a podnikateľmi v Kanade a USA.

Odporúčaný počet sedení
7 (je možné upraviť)

Dĺžka trvania jedného sedenia
60 minút

Lucia Šicková

Lucia Šicková

Lucia je koučka, podnikateľka, filantropka. Vo svojom prístupe využíva vedomosti z pozitívnej psychológie, hernej praxe. Posledný rok sa intenzívne venuje štúdiu vedomia. V práci s ľuďmi sa zameriava na tvorenie spoločného porozumenia mentálnych modelov, ktoré si tvoríme o svete

Odporúčaný počet sedení
podľa dohody

Dĺžka trvania jedného sedenia
30 alebo 60 minút

Kristína Geherová

Kristína Geherová

Kristína sa zameriava na Brain-Based Coaching, ktorý spája koučovanie a poznatky modernej neurovedy. vďaka praktickým technikám pomáha naštartovať životnú zmenu a nájsť prekážky, ktoré bránia klientovi v rozvoji. Tento typ koučingu ako jediný umožňuje meranie dosiahnutých posunov klienta.

Odporúčaný počet sedení
12 (je možné upraviť)

Dĺžka trvania jedného sedenia
60 minút