Bar Online rezervácia

Koučing

Koučing sa sústreďuje predovšetkým na budúcnosť klienta, riešenie aktuálnych problémov a je orientovaný na sebarozvoj klienta s cieľom dosiahnuť posun.

Cieľom koučingu je dať klientovi možnosť naplniť svoj potenciál, vytvoriť seba podľa vlastných predstáv a nielen očakávaní okolia a poskytnúť nástroje a vedenie či podporu na tejto ceste. Koučing vie priniesť do života klienta jasnosť, nový nezaujatý pohľad a prispieva k udržateľným zmenám v živote.

Témy vyberá klient, ale môžu sa týkať sebarozvoja, pracovných či osobných dilém, časového manažmentu, komunikácie, manažovania vzťahov a konfliktov, otázok dôvery a delegovania na iných a podobne.

Individuálny koučing je možné kombinovať aj s inými programami či službami.

KOUČI

Marina Pano

Marina Pano

Marina sa sústreďuje na podporu klientov pri hľadaní ich cieľov, smerovania, odbúravania ich vlastných obmedzení, identifikácie silných stránok a pomáha im s prípravou konkrétneho plánu, aby mohli naplniť svoj potenciál a vízie. Jej prístup spája myseľ, telo, životný štýl a prevenciu. Spolupracuje aj s popredným hráčmi NHL, vrcholovými manažérmi a podnikateľmi v Kanade a USA.

Odporúčaný počet sedení
7 (je možné upraviť)

Dĺžka trvania jedného sedenia
60 minút

Lucia Šicková

Lucia Šicková

Lucia je koučka, podnikateľka, filantropka. Vo svojom prístupe využíva vedomosti z pozitívnej psychológie, hernej praxe. Posledný rok sa intenzívne venuje štúdiu vedomia. V práci s ľuďmi sa zameriava na tvorenie spoločného porozumenia mentálnych modelov, ktoré si tvoríme o svete

Odporúčaný počet sedení
podľa dohody

Dĺžka trvania jedného sedenia
30 alebo 60 minút

Odporúčaný počet sedení
12 (je možné upraviť)

Dĺžka trvania jedného sedenia
60 minút

Martina Gallovičová

Martina Gallovičová

Martina pri koučovaní využíva tzv. solution focused prístup - prístup zameraný na riešenie. S partnerom v rozhovore pomáha nachádzať uvedomenia a zdroje, ktoré vie využiť pri tvorení svojho vlastného riešenia. Zameriava sa na rozvoj soft-skills, prácu so spätnou väzbou, individuálny koučing a trénovanie koučovacích zručností lídrov.

Odporúčaný počet sedení
podľa dohody

Dĺžka trvania jedného sedenia
60 minút