Bar Online rezervácia

Individuálne sedenia so psychológom alebo terapeutom

Individuálne konzultácie umožňujú klientovi v dôvernom vzťahu s psychológom riešiť témy, v ktorých cíti, že sú „nad jeho/ jej sily“ a prispieť tak k hľadaniu vnútorného pokoja a vyrovnanosti.

Stiahnuť informácie

PSYCHOLÓGOVIA A TERAPEUTI

Zuzana Sidorová

Zuzana Sidorová

Zuzana už niekoľko rokov pracuje v privátnej praxi so zameraním na psychoterapiu. Jej hlavným teoretickým psychoterapeutickým zameraním je hlbinná/psychodynamická psychoterapia, psychoterapeutická práca so snovými symbolmi, hypnóza a taktiež autogénny tréning.

Otázky, ktorým sa venuje najčastejšie

 • prežívanie úzkosti, strata zmyslu života
 • prekážky v komunikácii
 • nízke sebavedomie
 • psychosomatické ťažkosti
 • strata blízkej osoby
 • potreba práce na vlastnom osobnostnom raste
 • neidentifikovaný problém prejavujúci sa napr. nespokojnosťou, nechuťou k aktivitám a pod.

Ako prebieha sedenie

Na začiatku je rozhovor o cieľoch, motivácii a zmenách, ktoré chce klient dosiahnuť, následne terapeut klientovi pomáha spracovať záťažové situácie tak, aby nespôsobovali ťažkosti v živote.

Čo možno sedeniami získať

 • pocit spokojnosti
 • vnútorný pokoj
 • schopnosť pestovať si zdravé vzťahy
 • zvýšená psychická a fyzická odolnosť
 • schopnosť efektívne riešiť konfliktné situácie, problémy a stres
Zuzana Petrášová

Zuzana Petrášová

Zuzana sa ako klinický psychológ špecializuje na psychodiagnostiku, neuropsychológiu a psychoterapiu. Absolvovala dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii, má prax s individuálnou i skupinovou psychoterapiou. Profesne sa rozvíja účasťou na akreditovaných kurzoch zameraných na oblasť krízovej intervencie, psychoterapie, psychosomatiky a psychotraumatológie.

Otázky, ktorým sa venuje najčastejšie

Každý klient prichádza so svojím jedinečným problémom a životnou situáciou, no spoločným býva problém prijať svoje limity, nedokonalosť, potreba zistiť, čo potrebujú aby sa cítili lepšie.

Ako prebieha sedenie

Prostredníctvom rozhovoru klient odhaľuje skryté vzorce v kontexte svojho celého života.

Čo možno sedeniami získať

 • lepšie porozumenie sebe samému
 • plnšie prežívanie
 • slobodnejšie fungovanie
Natália Mutalová

Natália Mutalová

Zameriava sa predovšetkým na využitie projektívnych techník a rozhovoru s klientom s cieľom porozumenia dynamiky osobnosti a nevedomých procesov. Svoje pôsobenie uplatňuje aj v psychologickom poradenstve a terapii s hlavným teoretickým zameraním psychodynamická/hlbinná psychoterapia.

Otázky, ktorým sa venuje najčastejšie

 • potreba osobnostného rastu, napredovania
 • pracovná frustrácia, stres, pokles pracovnej výkonnosti
 • psychosomatické ťažkosti
 • zvládanie náročných životných situácií
 • nedostatočný pocit vlastnej hodnoty
 • úzkostne prežívanie, nepokoj, celková nepohoda
 • vypracovanie osobnostného profilu

Ako prebieha sedenie

Stanovenie si cieľa s klientom, empatický prístup pri dotknutí sa problému, vytvorenie bezpečného vzťahu a citlivé sprevádzanie pri nachádzaní východísk.

Čo možno sedeniami získať

 • lepšie porozumenie a prijatie seba samého
 • schopnosť lepšie fungovať v záťažových situáciách
 • vnútorný pokoj
 • pokles tenzie
Miloš Poštek

Miloš Poštek

Vo svojej práci využíva psychologické poradenstvo založené na princípoch humanistickej psychológie, ktorá má za cieľ podporiť u klienta schopnosť opätovného nadobúdania zručností riešiť rôzne oblasti svojho života, zvládania vlastných životných problémov, medziľudských vzťahov a získať tak pocit spokojnosti so sebou, ako aj skvalitniť vzťahy.

Otázky, ktorým sa venuje najčastejšie

 • situácie, kedy klient nevie, čo má robiť
 • strach
 • úzkosť
 • strata záujmu
 • nepokoj, problémy so spánkom

Ako prebieha sedenie

Príležitosť prežiť jedinečnú situáciu, kde klient môže byť sám/sama sebou bez toho aby sa cítil byť posudzovaný alebo hodnotený, stretnutie s úprimným záujmom o osobu klienta.

Čo možno sedeniami získať

 • osobnostný rast spojený s lepším sebaporozumením a akceptáciou seba
 • zvýšenie kvality života
 • redukcia obáv, strachu prípadne úzkostných a depresívnych stavov