Bar Online rezervácia

Koučing pre matky

Moderované, skupinové sedenie ľudí s podobným kontextom založené na Balintovskej metóde spoločného zdieľania a hĺbkového skúmania témy bez súdenia, radenia s aktívnym počúvaním, reflexiou a prijatím. Spoločné hľadanie riešení k identifikovaným témam.

Cieľom programu je napomôcť objavovať svoje silné vnútorné zdroje, spoločne prispievať k uvedomeniu toho, čo prežívate, ako tieto zistenia implementovať do každodenného života a tým zvyšovať jeho kvalitu.

Nosné témy programu sa týkajú otázok, ako nachádzať cestu k sebe samej a upevňovať svoju sebahodnotu, ako zvládať viaceré životné role a dosahovať v tom rovnováhu, ako kultivovať kvalitné vzťahy, ako uskutočňovať svoje sny a vízie, ako sa začleniť do pracovného alebo tvorivého procesu a ďalšie iné dôležité témy, ktoré budú na sedeniach vnášať samotné účastníčky.

Stiahnuť informácie

Lucia Šicková

Lucia Šicková

Lucia je koučka, podnikateľka, filantropka. Vo svojom prístupe využíva vedomosti z pozitívnej psychológie, hernej praxe. Posledný rok sa intenzívne venuje štúdiu vedomia. V práci s ľuďmi sa zameriava na tvorenie spoločného porozumenia mentálnych modelov, ktoré si tvoríme o svete

Odporúčaný počet sedení
podľa dohody

Dĺžka trvania jedného sedenia
30 alebo 60 minút