Bar

Mentoring

Konzultácie, ktorých cieľom je pomôcť klientovi spoznať jeho silné stránky, napĺňať svoj potenciál, definovať si svoju víziu a kroky k jej dosiahnutiu, štruktúru práce a tímu, ako aj nastavenia času založené na osobnej skúsenosti mentora.

Témy konzultácie vyberá klient v bezpečnom a diskrétnom prostredí “one to one” rozhovoru. Mentor ponúka skúsenosti získané vedením, manažmentom  a mentoringom v biznis prostredí s cieľom spoločne nachádzať odpovede na otázky klienta. Konzultácie sú praktické, orientované na hľadanie riešenia, rešpektujúc prostredie a požiadavky klienta.

Zuzana Šimeková

Zuzana Šimeková

JUDr. Zuzana Šimeková PhD., LL.M študovala právo doma aj v zahraničí a niekoľko rokov pôsobila ako advokátka v Londýne a v Paríži. Po návrate na Slovensko sa stala partnerkou v medzinárodnej advokátskej kancelárii, pričom súčasťou jej náplne boli aj mentoring, školenia a vzdelávanie. Bola zaradená medzi 40 významných právničiek v jej kategórii v Európe aj medzi top 100 žien česko-slovenského právneho biznisu. Dlhodobo sa venuje spoločenským témam, oblasti sebarozvoja a duševného zdravia.

Odporúčaný počet sedení
podľa dohody

Trvanie
60 minút