Bar

Mentoringové skupiny

Predstavujú bezpečné a podporné prostredie, v ktorom členovia skupiny môžu zdieľať, počúvať či inšpirovať sa príbehmi iných, ako aj radami mentorky a odchádzať s pocitom úľavy či obohatenia.

Cieľom programu je napomôcť objavovať svoje silné vnútorné zdroje, spoločne prispievať k uvedomeniu si toho, čo prežívate, ako tieto zistenia implementovať do každodenného života a tým zvyšovať jeho kvalitu.

Nosné témy programu sa týkajú otázok, ako nachádzať cestu k sebe samému a upevňovať svoju sebahodnotu, ako zvládať viaceré životné role a dosahovať v tom rovnováhu, ako kultivovať kvalitné vzťahy, ako uskutočňovať svoje sny a vízie, ako sa začleniť do pracovného alebo tvorivého procesu a ďalšie iné dôležité témy, ktoré budú na sedeniach vnášať samotné účastníčky.

Zuzana Šimeková

Zuzana Šimeková

JUDr. Zuzana Šimeková PhD., LL.M študovala právo doma aj v zahraničí a niekoľko rokov pôsobila ako advokátka v Londýne a v Paríži. Po návrate na Slovensko sa stala partnerkou v medzinárodnej advokátskej kancelárii, pričom súčasťou jej náplne boli aj mentoring, školenia a vzdelávanie. Bola zaradená medzi 40 významných právničiek v jej kategórii v Európe aj medzi top 100 žien česko-slovenského právneho biznisu. Dlhodobo sa venuje spoločenským témam, oblasti sebarozvoja a duševného zdravia.