Bar Online rezervácia

Osobnostný profil

Vypracovanie osobnostného profilu využitím objektívnych odborných metód, vrátane projektovej metódy a rozhovorov s klientom. Vhodné z hľadiska budovania tímu a spolupráce v skupine ako aj pre účely zistenia vlastných charakteristík a dispozícii.

Stiahnuť informácie

Natália Mutalová

Natália Mutalová

Zameriava sa predovšetkým na využitie projektívnych techník a rozhovoru s klientom s cieľom porozumenia dynamiky osobnosti a nevedomých procesov. Svoje pôsobenie uplatňuje aj v psychologickom poradenstve a terapii s hlavným teoretickým zameraním psychodynamická/hlbinná psychoterapia.