Bar Online rezervácia

Podporné skupiny

Predstavujú bezpečné a podporné prostredie, v ktorom členovia skupiny môžu zdieľať, počúvať či inšpirovať sa príbehmi iných a radami odborníkov a odchádzať s pocitom úľavy či obohatenia.

Cieľom programu je napomôcť objavovať svoje silné vnútorné zdroje, spoločne prispievať k uvedomeniu toho, čo prežívate, ako tieto zistenia implementovať do každodenného života a tým zvyšovať jeho kvalitu.

Nosné témy programu sa týkajú otázok, ako nachádzať cestu k sebe samému a upevňovať svoju sebahodnotu, ako zvládať viaceré životné role a dosahovať v tom rovnováhu, ako kultivovať kvalitné vzťahy, ako uskutočňovať svoje sny a vízie, ako sa začleniť do pracovného alebo tvorivého procesu a ďalšie iné dôležité témy, ktoré budú na sedeniach vnášať samotné účastníčky.

Stiahnuť informácie

Zuzana Sidorová

Zuzana Sidorová

Zuzana už niekoľko rokov pracuje v privátnej praxi so zameraním na psychoterapiu. Jej hlavným teoretickým psychoterapeutickým zameraním je hlbinná/psychodynamická psychoterapia, psychoterapeutická práca so snovými symbolmi, hypnóza a taktiež autogénny tréning.