Bar

Workshopy - nástroje osobného leadershipu

Pre jednotlivcov aj tímy organizujeme školenia - interaktívne workshopy zamerané na rozvoj vlastných nástrojov, ktoré pomáhajú nájsť a vytvoriť lídra v sebe, podporiť vlastnú autenticitu a nachádzať spôsoby efektívnej komunikácie a pôsobenia s okolím. Trvanie a presný obsah je možné nastaviť v spolupráci s klientom.

Programy vedie Lucia Šicková a adresujú nasledovné témy:

• Johariho okno - porozumenie toho, kde som autentický a kde môžem byť inými vnímaný ako neautentický, prípadne, kde nemám pocit slobody a niečo schovávam, rovina neviem čo neviem,
• Tímová dynamika - proces riadenia tímu, skryté osobnostne črty, ako vplývajú na teamwork (dva typy workshopov)
• Radikálna otvorenosť - ako dávať spätnú väzbu, ktorá je zameraná na zmenu a nenarúša vzájomnú dôveru
• Zraniteľnosť a dôvera - ako pracovať so zraniteľnosťou, ako sa jej nebáť, ako posilňuje vzájomnú dôveru
• Koučingový princíp vo vedení - ako využívať princípy koučingu vo vedení ľudí,
• Hodnoty - čo sú hodnoty, definovanie osobných hodnôt, ako fungujú hodnoty ako filter, spoločné hodnoty,
• Flow - základy flow v pracovnom procese, ako si simulovať princípy Flow v systémoch, ktorých sme súčasťou,
• Mentálne modely - čo je to mentálny model, čo ho definuje, ako mi obmedzuje videnie, vnímanie a ako ho viem prerámcovať,
• Otázky - budovanie ownershipu a hľadanie kreatívnych riešení prostredníctvom systému pýtania sa otázok, práca s otázkami, otvorenými/zatvorenými, prioritizácia, problem solving

Lucia Šicková

Lucia Šicková

Lucia je koučka, podnikateľka, filantropka. Vo svojom prístupe využíva vedomosti z pozitívnej psychológie, hernej praxe. Posledný rok sa intenzívne venuje štúdiu vedomia. V práci s ľuďmi sa zameriava na tvorenie spoločného porozumenia mentálnych modelov, ktoré si tvoríme o svete