Bar Online rezervácia

Služby

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo

Dôverný vzťah, ktorý spolu vytvárajú psychológ a klient, umožňuje klientovi vidieť svoj problém alebo situáciu z iného uhla (akoby z nadhľadu). Psychológ alebo odborník pomáha odhaľovať klientove vlastné zdroje k riešeniu jeho problémov alebo situácií pomocou využitia rôznych techník.

Témy

Podľa dohody klienta a odborníka, pričom môžu zahŕňať aj nasledovné: stavy úzkosti, depresie, pocity samoty a neistoty, vzťahové problémy a komunikácia, zvládanie životných ťažkostí, náročných životných situácií a kríz, problémy s emóciami, únava a syndróm vyhorenia, medziľudské vzťahy, konflikty, problémy so sociálnymi kontaktmi, vyrovnávanie sa so stratou, pracovné problémy, rozhodovanie, seba-rozvoj, sebapoznávanie, sebavedomie.

Po dohode klienta a odborníka je možné poskytnúť aj párové alebo rodinné poradenstvo.

Trvanie

50 minút / 60 minút (párové a rodinné poradenstvo), frekvencia podľa dohody. 

Koučing

Koučing

Koučing sa sústreďuje predovšetkým na riešenie konkrétnych každodenných problémov a je primárne orientovaný na seba-rozvoj klienta. Podporuje klientov v procese naplnenia svojich cieľov a vízií, napríklad, ak má klient pocit, že „stojí na jednom mieste a nevie sa pohnúť ďalej“. Sedenia sú vedené profesionálnym koučom, ktorý využíva osobité prostriedky a štýl komunikácie na vytvorenie dôverného a podporného vzťahu.

Témy

Podľa dohody klienta a kouča, pričom môže zahŕňať aj nasledovné: problémy so sebavedomím, problémy s komunikáciou, spôsob stanovovania a dosahovania cieľov, otázky rozvoja vlastnej osoby a tímu a podobne.

Trvanie

60 minút / 75 minút, konkrétne trvanie a frekvencia podľa dohody.

Koučing pre mamy

Koučing pre mamy

Koučing pre mamy je osobitý program venovaný ženám - mamám. Je založený na sebapoznávaní, vzájomnej podpore, inšpirácii, vypočutí a zdieľaní toho, čím si prechádzate v dôvernom a bezpečnom prostredí skupiny s maximálnym počtom 8 účastníčok. Cieľom programu je napomôcť objavovať svoje silné vnútorné zdroje, spoločne prispievať k uvedomeniu si toho, čo prežívate, ako tieto zistenia implementovať do každodenného života a tým zvyšovať jeho kvalitu.

Témy

Nosné témy programu sa týkajú otázok, ako nachádzať cestu k sebe samej a upevňovať svoju sebahodnotu, ako zvládať viaceré životné roly a dosahovať v tom rovnováhu, ako kultivovať kvalitné vzťahy, ako uskutočňovať svoje sny a vízie, ako sa začleniť do pracovného alebo tvorivého procesu a ďalšie iné dôležité témy, ktoré budú do procesu vnášať samotné účastníčky.

Trvanie

120 minút (skupina, max. 8 účastníčok, vstup v režime OTP)

Koučing s Marina Pano

Koučing s Marina Pano

Marina je špičková koučka pôsobiaca v Montrale a NYC so skoro dvadsaťročnou praxou. Pracuje s vrcholovými športovcami (o.i. NHL), manažérmi na vrcholových pozíciách, podnikateľmi a osobitne sa venuje aj ženám a ich podpore a rozvoju. Keďže sa venovala aj osteopatii, jej prístup kladie dôraz na spojenie tela a mysle. Pracuje s pochopením starých a často limitujúcich návykov a poskytne podporu a vedenie pri nachádzaní svojho potenciálu a jedinečných schopností, ktoré v živote jednotlivca môžu viesť k zmenám a naplneniu jeho vízií, nájdeniu zmyslu a otvorenej mysli ("making the shift").

Témy

Pochopenie seba a svojich jedinečných schopností, hľadanie zmyslu, motivácie, podpora na ceste identifikácie a naplnenia vízií a cieľov, "odblokovanie" nastavení mysle, ktoré ju zbytočne zaťažujú.

Trvanie

60 minút

Podporné skupiny

Podporné skupiny

Podporná skupina pomocou skúsenosti a vzájomného zdieľania ponúka priestor k osobnému rastu a riešeniu problémov. Skupiny predstavujú bezpečné a podporné prostredie, v ktorom sa členovia skupiny budú cítiť príjemne a z ktorej budú odchádzať s pocitom úľavy či obohatenia. Základným pravidlom skupiny je jej diskrétnosť, zdieľanie s ľuďmi, ktorí sú v podobnej situácii ako klient a odborné usmernenie. Každá skupina je vedená dvoma odborníkmi (psychológom, liečebným pedagógom, psychoterapeutom a /alebo iným odborníkom).

Témy

Sebapoznanie, zvládanie hnevu, stres a záťažové situácie, komunikácia a asertivita, prežívanie, interakcie s ostatnými, vzťahové problémy, pocity úzkosti, samoty, vyhorenia, nízka seba-hodnota a iné.

Trvanie

Jedenkrát týždenne, 90-120 minút

Autogénny tréning

Autogénny tréning

Autogénny tréning (AT) patrí medzi najpoužívanejšie metódy relaxácie. Je to systematický nácvik určitých fyziologických stavov, ktorým sa rozvíja schopnosť navodiť si stav príjemného telesného i duševného uvoľnenia. AT je účinný pri zvládaní stavov úzkosti, strachu, paniky, fóbiách, celkovom vnútornom nepokoji a napätí, nadmernom a dlhodobom strese, stavoch vyčerpania a pod.

AT zvyšuje odolnosť voči záťažovým situáciám, je vhodný aj pre zdravého človeka, ktorý chce byť odolnejší a viacej samým sebou. Autogénny tréning nemá žiadne vedľajšie nepriaznivé efekty.

Trvanie

30 minút / 60 minút (skupina), konkrétne trvanie a frekvencia podľa dohody.

Podujatia

Podujatia

Zdieľanie informácií a príbehov od zaujímavých ľudí nielen z prostredia psychológie, vedy a medicíny, ale aj podnikateľského prostredia, umenia a športu vie byť veľkou oporou a motiváciou pre vlastné nastavenie. Vytvárame priestor, kde sa môžete o možnostiach rozvoja duševného zdravia v širšom kontexte dozvedieť viac a vybrať si to, čo vám vyhovuje. Zdrojom inšpirácie môžu byť nielen príbehy ľudí, ktorí si sami prešli ťažšími obdobiami a naučili sa, ako sa s nimi popasovať, ale aj kreatívna činnosť. Našou ambíciou je zároveň poskytovať priestor pre kreatívnu tvorbu a umenie (literatúra, vizuálne umenie), ktoré samo osebe vie byť veľkou inšpiráciou, zdrojom sily či námetom na nový pohľad.

Informácie o podujatiach sú k dispozícii na našej úvodnej stránke v sekcii Prehľad noviniek, na našom Instagrame aj na LinkedIne. Podujatia organizujeme zväčša online na našom Instagrame a Youtube kanáli a sú bezplatné.

Členský poplatok

Všetky služby poskytované klientom našimi psychológmi, liečebnými pedagógmi, terapeutmi a odbornými pracovníkmi podliehajú zaplateniu členského poplatku.