Bar Online rezervácia

Služby

Podporné skupiny

Predstavujú bezpečné a podporné prostredie, v ktorom členovia skupiny môžu zdieľať, počúvať či inšpirovať sa príbehmi iných a radami odborníkov a odchádzať s pocitom úľavy či obohatenia....

viac ›

Koučing pre matky

Moderované, skupinové sedenie ľudí s podobným kontextom založené na Balintovskej metóde spoločného zdieľania a hĺbkového skúmania témy bez súdenia, radenia s aktívnym počúvaním, reflexiou a prijatím. ...

viac ›

Workshopy - nástroje osobného leadershipu

Pre jednotlivcov aj tímy organizujeme školenia - interaktívne workshopy zamerané na rozvoj vlastných nástrojov, ktoré pomáhajú nájsť a vytvoriť lídra v sebe, podporiť vlastnú autenticitu a nachádzať spôsoby efektívnej komunikácie a pôsobenia s okolím. Trvanie a presný obsah je možné nastaviť aj v spolupráci s klientom. ...

viac ›

Biznis mentoring

Konzultácie, ktorých cieľom je pomôcť klientovi spoznať jeho silné stránky, napĺňať svoj potenciál, definovať si svoju víziu a kroky k jej dosiahnutiu, štruktúru práce a tímu ako aj nastavenia času založené na osobnej skúsenosti mentora....

viac ›