Bar

Služby

Mentoring

Praktické poradenstvo založené na zdieľaní skúseností, zručností a schopností nadobudnutých vlastnou praxou a odbornými znalosťami. ...

viac ›

Koučing

Koučing vie priniesť do života klienta jasnosť, nový nezaujatý pohľad a prispieva k udržateľným zmenám v živote. ...

viac ›

Mentoringové skupiny

Menšie stretnutia v bezpečnom prostredí zamerané na riešenie akútnych aj dlhodobých otázok členov skupiny. Zdieľanie, inšpirácia, podpora, motivácia, diskrétnosť. S programom máme výborné výsledky a účastníci si pochvaľujú pocit úľavy, nájdenie východiska či riešenia a výbornú komunitu ľudí. ...

viac ›

Workshopy - nástroje osobného leadershipu

Workshopy a školenia na témy z pracovného aj osobného prostredia pre mladých ľudí, profesionálov, komunity, spoločnosti a v podstate kohokoľvek, kto má záujem o prehľadný vstup do vybranej témy. Školenia a workshopy sú nastaviteľné v rámci dĺžky či obsahu tak, aby adresovali potreby konkrétnej skupiny účastníkov. ...

viac ›

Mentoringový program: „Čo od seba chcem a ako na to?“

Menšie stretnutia v bezpečnom prostredí zamerané na riešenie akútnych aj dlhodobých otázok členov skupiny. Zdieľanie, inšpirácia, podpora, motivácia, diskrétnosť. S programom máme výborné výsledky a účastníci si pochvaľujú pocit úľavy, nájdenie východiska či riešenia a výbornú komunitu ľudí. ...

viac ›

Mentoringový program: „Poďme si veriť“

Mentoringový program zameraný na spoznanie vlastnej hodnoty a potrieb a ako ich uplatňovať v živote voči sebe aj voči iným ľuďom. Cieľom je zodpovedať dve hlavné otázky: V čom je moja hodnota? Ako ju uplatním vo vzťahu k sebe aj iným?...

viac ›